ZWIEDZANIE ZAMKU W BYTOWIE I GNIEWIE

 

 

Zamek w Bytowie

Dawna nazwa: Bütow

Obecnie istniejący zamek został zbudowany w latach 1390-1405 za rządów prokuratora krzyżackiego Jakuba von Reinach. Jednak ziemie bytowskie zostały kupione przez Krzyżaków już w 1329 r. W 1466 r. zamek został sprzedany księciu pomorskiemu Erykowi II i był odtąd często przebudowywany. Największe zmiany dokonane zostały w drugiej połowie XVI w., gdy warownia była drugą po Szczecinie siedzibą Gryfitów. Przekształcono ją wówczas z ascetycznego zamku w wygodną i nowoczesną rezydencję. W 1638 r. wraz ze śmiercią ostatniego Gryfity ziemie bytowskie wraz z zamkiem przeszły na własność Polski.

Pierwsze poważne zniszczenia wyrządziła zamkowi wojna trzydziestoletnia - w 1629 r. wojska cesarskie spustoszyły miasto. Następnie w czasie wojny polsko-szwedzkiej zamek spłonął. Po częściowej odbudowie zamek wielokrotnie zmieniał swoje funkcje, co wiązało się z licznymi przebudowami. Pełnił on m.in. rolę sądu, urzędu podatkowego i więzienia.

Ostatnie badania zamku połączone z pracami remontowymi miały miejsce w latach 1969-1990. Po ich zakończeniu zamek pełni funkcję Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego, a także zlokalizowano w nim bibliotekę i hotel z restauracją.

 

 

Zamek w Gniewie

To najpotężniejsza twierdza Zakonu Krzyżackiego na lewym brzegu Wisły. Zbudowana na przełomie XIII i XIV wieku była domem komturów krzyżackich, a w czasach polskich siedzibą starostów. W wieku XIX, wielokrotnie przebudowywany (spichlerz, więzienie), ostatecznie spłonął w Wielkim Pożarze w 1921 roku. W latach 1968-1974 Zakłady Mechanizmów Okrętowych "FAMA" w Gniewie rozpoczęły I etap odbudowy zamku zakończony ułożeniem stropów nad ostatnią kondygnacją, wykonaniem konstrukcji dachu i jego pokrycia dachówką ceramiczną. W roku 1992 Urząd Miasta i Gminy w Gniewie w ramach robót publicznych rozpoczął II etap odbudowy zamku polegający na wykonaniu stropów w skrzydłach zachodnim i wschodnim, adaptacji wnętrz wraz z rekonstrukcją kaplicy oraz zagospodarowaniem turystycznym Wzgórza Zamkowego.
Organizowane tu od 1992 roku spektakle i inscenizacje historyczne oraz turnieje rycerskie sprawiły, że Zamek Gniewski uznawany jest za jeden z głównych ośrodków krzewienia tradycji średniowiecznej w Polsce. Przez cały rok organizowane są tu konferencje, zjazdy, sympozja naukowe i bankiety. Ponadto zamek organizuje jedno i kilkudniowe pobyty dla zorganizowanych grup młodzieżowych z "żywymi lekcjami historii", ogniskiem i wizytą "Ducha Zamku Gniewskiego".

 

Powitanie Historyczne

Kasztelan witając gości, przedstawia im "skomplikowaną" Historię Zamku Gniewskiego, a chętnych do wstąpienia na jego służbę uczy obsługi i strzelania z armaty.

Światło i Dźwięk

Wieczorne widowisko plenerowe, w którym za pomocą efektów świetlnych, ognia, dymów i muzyki przedstawione zostają burzliwe losy Zamku w Gniewie. Począwszy od wczesnego osadnictwa, aż do wielkiego pożaru z 1921 r.

Musztra Żółtego Regimentu Gustavusa II Adolphusa

Prezentacja XVII wiecznej armii szwedzkiej. Musztra w wykonaniu regimentu żołnierzy autoramentu cudzoziemskiego. Egzercerunki pikinierów, salwa muszkieterów, wystrzał z działa regimentowego.

Nocny Spacer Po Zamku

Nocna wędrówka po zamku i jego krużgankach w blasku pochodni. W trakcie której przewodnik przybliży Państwu dzieje gniewskiej warowni.

Cena zawiera:

- zawiedzanie z przewodnikiem,

- transport,

- wstęp do zwiedzanych obiektów.

CENA: od 108 zł

Oferta może zawierać także w pakiecie przelot, nocleg oraz wyżywienie.

 

 

Newsletter

Podaj swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje:

Partnerzy serwisu: