Wizy i paszporty

 
EGIPT

Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu do Egiptu. Wiza jest obowiązkowa dla obywateli RP, do nabycia na lotnisku – koszt 25 USD lub 28 USD (fast track), okres ważności jeden miesiąc.
 
Osoby, które nie zamierzają opuszczać Półwyspu Synaj (Sharm El Sheikh, Taba, Nuweiba, Dahab) mogą skorzystać z bezpłatnej wizy SINAI ONLY. Decydując się na wizę SINAI ONLY nie można skorzystać z następujących wycieczek: do Kairu i Luxoru, do kolorowego kanionu, na Ras Mohammed (drogą lądową), do Hurghady, na rejs statkiem po Nilu oraz do klasztoru Św. Katarzyny.
 
Powyższa wiza uprawnia jedynie do poruszania się po terenie Synaju, a nie po terytorium całego Egiptu. Osoby udające się na wycieczkę objazdową do Jordanii, Syrii lub Izraela mogą skorzystać z wizy SINAI ONLY, a w przypadku chęci skorzystania z w/w wycieczek, powyższą wizę mogą wykupić przy powrocie do Egiptu z wycieczki objazdowej (chętni muszą zgłosić ten fakt rezydentowi podczas spotkania informacyjnego). Ważne jest aby pamiętać, że decydując się na wizę SINAI ONLY nie będzie możliwości wykupienia normalnej wizy podczas pobytu. Aby otrzymać wizę SINAI ONLY pobyt na Synaju nie może trwać dłużej niż 14 dni.

TURCJA

Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy, licząc od momentu wjazdu na teren Turcji. W paszporcie musi pozostać co najmniej jedna wolna strona w celu uzyskania wizy wjazdowej. Brak wolnej strony w paszporcie powoduje automatyczną odmowę wjazdu do Turcji. Nie ma możliwości wjazdu do Turcji za okazaniem dowodu osobistego. Wiza turecka jest wizą wielokrotnego przekraczania granicy ważną 180 dni (przy czym łączny pobyt w tym okresie na terenie Republiki Tureckiej nie może przekraczać 90 dni). Każdy obywatel Polski zobowiązany jest do wykupienia wizy. 
 
Od dnia 11.04.2014 dostępne są następujące sposoby uzyskania wizy do Turcji:
  • na lotnisku u przedstawiciela, płatność gotówką (koszt wizy 25 EUR/os. lub 30 USD/os.)
  • on-line za pośrednictwem systemu E-visa: https://www.evisa.gov.tr/en, (35 USD/os.). Płatność kartami kredytowymi lub debetowymi VISA i MasterCard. Za płatność kartą system pobiera dodatkowo 0,70 USD opłaty transakcyjnej.
 
Nasze biuro pośredniczy w uzyskaniu wiz do Turcji dla naszych Klientów bez żadnych dodatkowych opłat.
 
W sytuacjach awaryjnych np. gdy paszport jest ważny mniej niż 6 miesięcy od daty wjazdu na teren Turcji, można ubiegać się o wizę bezpośrednio w ambasadzie w Warszawie i uzyskać wizę w ciągu 1 dnia. Koszt wizy w ambasadzie 277 zł. W takiej sytuacji paszport musi być ważny min. 60 dni licząc od momentu wjazdu na teren Turcji, zaś wiza jest wizą jednokrotnego przekroczenia granicy i jest ważna tylko na sam termin wyjazdu, np. 7 dni.  
 
TUNEZJA

Paszport musi być ważny jeszcze co najmniej 3 miesiące od daty planowego opuszczenia Tunezji. Obywatele polscy udający się do Tunezji są zwolnieni z obowiązku wizowego na okres do 90 dni.
 
BUŁGARIA
 
Kraj członkowski Unii Europejskiej – wjazd dla obywateli RP na podstawie dowodu osobistego lub ważnego paszportu.

 

CYPR

Obywatele polscy nie potrzebują wizy, a jedynie ważny paszport lub dowód osobisty. Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy do przodu od daty planowanego wylotu powrotnego.

 

MAROKO

Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu do Maroka. Od 1 stycznia 2005 r. obywatele polscy udający się do Maroka są zwolnieni z obowiązku wizowego na okres do 90 dni.

 

KENIA

Od 01.01.2016 wizę można otrzymać tylko za pośrednictwem strony internetowej http://evisa.go.ke (opłata 51 USD płatna kartą kredytową).

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

Od obywateli polskich wymagana jest wiza wjazdowa, uzyskiwana podczas przekraczania granicy. Jest ona bezpłatna i ważna maksymalnie 30 dni. Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego powrotu.

UWAGA!!! WPISY DZIECI DO PASZPORTÓW!!!

Od 26 czerwca 2012 r. dzieci, które dotychczas przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, 
będą musiały posiadać własny dokument tożsamości. Zmiana dotyczy dzieci, które zostały wpisane do paszportów swoich rodziców przed 28 sierpnia 2006 r. bowiem od sierpnia 2006 stosowana jest zasada "jedna osoba-jeden paszport" i od tego czasu nie dokonywano wpisów dzieci do paszportów rodziców.

Utrata ważności wpisów dzieci w paszportach rodziców od 26 czerwca 2012 r. wynika ze stanowiska Komisji Europejskiej dotyczącego paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Od tego dnia dokumentem podróży dla dziecka może być paszport, paszport tymczasowy oraz w zależności od celu podróży- dowód osobisty dziecka.

Utrata ważności wpisów dziecka w paszporcie rodzica nie ma wpływu na termin ważności tego dokumentu w odniesieniu do jego posiadacza. Paszport rodzica zachowuje swoją ważność do daty w nim określonej.

 

Ważna informacja! Jeśli chcemy wysłać swoje dziecko na wakacje za granicę np. z babcią lub inną osobą niż jego rodzic, to musimy zaopatrzyć taką osobę w upoważnienie podpisane przez oboje rodziców w obecności notariusza. Upoważnienie poświadczone notarialnie powinno być napisane w języku polskim oraz dodatkowo przetłumaczone na język angielski.

 

Zobacz więcej informacji dot. wiz oraz wymaganych dokumentów podróży przy wjeździe do poszczególnych państw

na stronie MSZ:  https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/