Wizy i paszporty

EGIPT

Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu do Egiptu. Wiza jest obowiązkowa dla obywateli RP, do nabycia na lotnisku – koszt 25 USD lub 28 USD (fast track), okres ważności jeden miesiąc.
 
Osoby, które nie zamierzają opuszczać Półwyspu Synaj (Sharm El Sheikh, Taba, Nuweiba, Dahab) mogą skorzystać z bezpłatnej wizy SINAI ONLY. Decydując się na wizę SINAI ONLY nie można skorzystać z następujących wycieczek: do Kairu i Luxoru, do kolorowego kanionu, na Ras Mohammed (drogą lądową), do Hurghady, na rejs statkiem po Nilu oraz do klasztoru Św. Katarzyny.
 
Powyższa wiza uprawnia jedynie do poruszania się po terenie Synaju, a nie po terytorium całego Egiptu. Osoby udające się na wycieczkę objazdową do Jordanii, Syrii lub Izraela mogą skorzystać z wizy SINAI ONLY, a w przypadku chęci skorzystania z w/w wycieczek, powyższą wizę mogą wykupić przy powrocie do Egiptu z wycieczki objazdowej (chętni muszą zgłosić ten fakt rezydentowi podczas spotkania informacyjnego). Ważne jest aby pamiętać, że decydując się na wizę SINAI ONLY nie będzie możliwości wykupienia normalnej wizy podczas pobytu. Aby otrzymać wizę SINAI ONLY pobyt na Synaju nie może trwać dłużej niż 14 dni.

TURCJA

Od 19.04.2022 Turcja zniosła obowiązek okazywania paszportu przez Polaków i można wjechać do Turcji na podstawie dowodu osobistego.
Obywatele polscy udający się do Turcji są zwolnieni z obowiązku wizowego.

TUNEZJA

Paszport musi być ważny jeszcze co najmniej 3 miesiące od daty planowego opuszczenia Tunezji. Obywatele polscy udający się do Tunezji są zwolnieni z obowiązku wizowego na okres do 90 dni.
 
BUŁGARIA
 
Kraj członkowski Unii Europejskiej – wjazd dla obywateli RP na podstawie dowodu osobistego lub ważnego paszportu.

CYPR

Obywatele polscy nie potrzebują wizy, a jedynie ważny paszport lub dowód osobisty. Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy do przodu od daty planowanego wylotu powrotnego.

MAROKO
Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu do Maroka. Od 1 stycznia 2005 r. obywatele polscy udający się do Maroka są zwolnieni z obowiązku wizowego na okres do 90 dni.

KENIA
Od 01.01.2016 wizę można otrzymać tylko za pośrednictwem strony internetowej http://evisa.go.ke (opłata 51 USD płatna kartą kredytową).

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
Od obywateli polskich wymagana jest wiza wjazdowa, uzyskiwana podczas przekraczania granicy. Jest ona bezpłatna i ważna maksymalnie 30 dni. Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego powrotu.

 


UWAGA!!! WPISY DZIECI DO PASZPORTÓW!!!

Od 26 czerwca 2012 r. dzieci, które dotychczas przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, 
będą musiały posiadać własny dokument tożsamości. Zmiana dotyczy dzieci, które zostały wpisane do paszportów swoich rodziców przed 28 sierpnia 2006 r. bowiem od sierpnia 2006 stosowana jest zasada "jedna osoba-jeden paszport" i od tego czasu nie dokonywano wpisów dzieci do paszportów rodziców.

Utrata ważności wpisów dzieci w paszportach rodziców od 26 czerwca 2012 r. wynika ze stanowiska Komisji Europejskiej dotyczącego paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Od tego dnia dokumentem podróży dla dziecka może być paszport, paszport tymczasowy oraz w zależności od celu podróży- dowód osobisty dziecka.

Utrata ważności wpisów dziecka w paszporcie rodzica nie ma wpływu na termin ważności tego dokumentu w odniesieniu do jego posiadacza. Paszport rodzica zachowuje swoją ważność do daty w nim określonej.

 

Ważna informacja! Jeśli chcemy wysłać swoje dziecko na wakacje za granicę np. z babcią lub inną osobą niż jego rodzic, to musimy zaopatrzyć taką osobę w upoważnienie podpisane przez oboje rodziców w obecności notariusza. Upoważnienie poświadczone notarialnie powinno być napisane w języku polskim oraz dodatkowo przetłumaczone na język angielski.

 

Zobacz więcej informacji dot. wiz oraz wymaganych dokumentów podróży przy wjeździe do poszczególnych państw

na stronie MSZ:  https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/